Antolin Silesia (Poland) – 2x Rotační montážní zařízení, 20x Výměnná deska, 2x Zásobní regál

Pracoviště se skládá ze 2x rotačních pracovišť a 2x regálů s nástroji (20x výměnných desek).

Každá stanice je samostatná jednotka. Toto pracoviště má výměnné desky, které se nasazují na základě požadavků konkrétní produkce.

Toto pracoviště slouží k montáži výplní dveří na  transportér , dle interních postupů Gruppo Antolin a specifikací pro tyto díly.