Magna Craiova – Montážní pracoviště lišty SPZ

Na zařízení dochází pomocí dvou základních operací pomocí zaškoleného operátora ke kompletaci daného dílu. Správnost založení dílu na první operaci je kontrolována optickými senzory, které při špatném založení dílu, nespustí stroj. Při kladném vyhodnocení první operace dojde k upnutí dílu a operátor provede operaci lepení těsnění a domáčknutí a fixaci těsnění na díl. Po uvolnění z upínek operátor přemístí výrobek na druhou zakládací desku, kde bude provedena montáž potřebných dílů do lišty. Po montáži dílů, dojde k jejich kontrole pomocí optických senzorů. Po pozitivním otestování dílů, může operátor díl vyjmout a pokračovat v montáži dalšího dílu nebo při negativním vyhodnocení se vysune mechanická zarážka, která zabrání operátorovi díl vyndat a zároveň ho systém upozorní na chybu a bude čekat na nápravu.