Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. – Obložení prahu

Zařízení slouží ke kompletaci lišty prahu .

Skládá se ze stanice se dvěma pracovními pozicemi, kde dochází pomocí operátora ke kompletaci, osazování a nýtovaní lišt.

Zařízení má vizualizační kontrolu všech montovaných dílů a jejich správná pozice a osazení se operátorovi zobrazují na panelu vizualizace.

Stanice jsou vyrobeny ve dvou kusech a to pro pravou stranu a pro levou stranu