Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. – Universální montážní stojan nárazníků zadních – BMW -Lipsko

Montážní stojan slouží ke kompletaci zadních nárazníků. Na základě čtečky RFID se operátorovi automaticky přenastaví lože, dle požadovaného typu nárazníku a poté bude vyzván vizualizačním systémem k založení nárazníku, po nasazení na lože bude tento pomocí vakuového systém zafixován na loži a operátor dále postupuje podle vizualizačního systému.