Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o – Děrovací a lepící zařízení L a P

Zařízení slouží k děrování a kompletaci prahových lišt .

Skládá se ze dvou stanic a to stanice pro děrování a kompletaci levé strany a stanice pro děrování a kompletaci pravé strany. Operátor zakládá prahy do spodní části zařízení a krycí lišty do horní části zařízení a spouští cyklus. Stanice jsou identické pouze se liší tím že je levá a pravá strana lišt.  Po spuštění cyklu dojde k automatickému vyseknutí požadovaných otvorů a následně pomocí vertikálních manipulátorů dojde k založení a dotlačení krycí lišty, na které je z předchozích operací připravená oboustranná lepící páska. Po ukončení cyklu se stanice nastaví do výchozí polohy a operátor může vyndat díly ze zařízení. Celý proces je automatický kromě založení  a vyjmutí dílu.