Antolin Silesia (Poland) – 1x Checking and Clipping Machine

Kontrolní stanoviště složí ke kontrole dílu dle projektu Škoda . Zařízení kontroluje barevnou shodu dílů + testuje přítomnost vratné pružinky na dílech  pomocí mechanického testu..

Kontrola je automatická a provádí se po založení požadovaného dílu do zakládacích lůžek. Vyhodnocení je OK nebo NOK