Mahle Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. – Zalisování přípojných trubek

Zařízení slouží k nalisování přívodní a vývodní trubičky do výparníku.

Operátor založí výparník do připraveného lůžka a dále do dvou pojezdových držáků založí příslušné trubičky. Následně trubičky ručně přisune k výparníků. Po tomto kroku pomoci dvouručního ovládání spustí cyklus stroje, kde dojde k upnutí výparníku, nalisování trubiček a označení OK kusu razítkem. Po ukončení cyklu se lisovací nástroje odtáhnou a uvolní se horní upínače, následně může operátor vyjmout hotový výparník.