KWD Bohemia, s.r.o. – Jednoúčelové zařízení na robotické nanášení lepidla

Toto jednoúčelové zařízení slouží k nanášení lepidla na plechové výlisky dle specifikace KWD Bohemia, pro svařovací linku. Pracoviště se skládá ze dvou operátorských míst a 4 buněk pro zakládání dílů. Pro každého operátora 2 zakládací buňky. Do každé buňky operátor zakládá orientovaně díly tak, aby zapadly do lůžka, které je pro ně určeno. Po potvrzeni založení operátorem, dojde k uzavření buňky bezpečnostními dveřmi, zafixování dílu pomocí elektromagnetu a vyslání připravenosti buňky  signálem k robotu,   který nanese lepidlo na díly v buňce dle pořadí potvrzení od operátorů. Po nanesení lepidla se buňka automaticky odemkne a operátor může vyměnit díly za nové.